Entegre Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Projesinin Önemi

Kaynakları tükenmekte olan dünya ve büyümeye devam eden bir nüfus var. Toplumun ve endüstriyel sistemlerin doğayı taklit etmeye başlaması ve öncelikle doğrusal olmaktan döngüsel olmaya geçmesi gerekmektedir. Ülkemizde de bu amaçla Entegre Atık Yönetimi başlamışken, neden ek olarak Sıfır Atık Projesine gerek görüldü?

Entegre Atık Yönetimi geri dönüştürülebilir malzemelerden yeniden malzeme üreten, geri dönüştürülemeyen atıkları kaynak olarak kullanabilen enerji üretim ünitelerini içinde barındıran, atık olarak adlandırılan malzemeleri kaynak olarak adlandıran bir sistemdir. Bu malzemeler bir döngü içinde olmalıdır ve bu döngü “beşikten beşiğe” olarak adlandırılır.
Entegre Atık Yönetiminin bileşenleri atık türüne göre ayrıştırma, toplama, taşıma, sınıflandırma, geri kazanım ve nihai bertaraf olmak üzere 6 ana başlıkta toplanabilir. Ancak depolama sahalarında oluşan karbon emisyonları, ve depolama alanı ihtiyaçları olduğu unutulmamalıdır.

entegre atık yönetimi

Sürdürülebilirlik piramidine göre ilk adımın önleme daha sonra kaynağında ayrıştırma olduğu görülmektedir. Sizlerin de tahmin edebileceği gibi, Sıfır Atık Projesi atığın önlenmesi, önlenemiyorsa atık türüne göre kaynağında ayrıştırılması için başlatılmış bir projedir. Aşağıdaki tabloda, EPA verilerine göre kaynağında ayrıştırmanın karbon emisyonunu ne kadar azalttığı görülmektedir.

entegre atık yönetimi
Kaynak Azaltımı Ve Atık Yönetimi Seçeneklerine Göre Gaz Emisyonları

 

Sıfır Atık Projesinin katkıları aşağıdaki başlıklarda toplanabilir.

İş Gücü

Atık başına düşen (ağırlık) iş ihtiyacı azalacaktır.

Maliyet

Satın alınan ürünler (kâğıt, plastik bardak vs.) ve alınan hizmetlerdeki (su ve enerji ihtiyacı) verimsizlikleri tespit etmeleri ve böylece tasarruf sağlayan çözümler bulmalarını sağlayarak maliyet azaltılacaktır.

Çevreci Anlayış

Kaynağa ve enerjiye olan talebi azaltır.

Daha Hızlı İlerleme

Sıfır Atık Projesi, daha büyük ve daha yenilikçi adımlar atmamızı sağlayan “daha temiz üretim” ve “kirlilik önleme” stratejileri geliştirir. Sıfır Atık Projesi, çözüm odaklı eylemlerin aksine sorun oluşumunu önlemeyi, minimize etmeyi hedef edinmiştir. Bu sadece önemli maliyet tasarrufları, daha fazla rekabet gücü ve azaltılmış çevresel etkiler ile sonuçlanmakla kalmaz, aynı zamanda sürdürülebilirliğe doğru daha hızlı ulaşılacaktır.

Yeni İş Sahaları

Geri kazanım amacıyla kurulacak olan elektronik alet geri kazanım, kağıt geri kazanım, plastik geri kazanım sahalarında atık yoğunluğu artacağı için, yeni iş imkanları doğacaktır.

Özetle, Entegre Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Projesiyle kazanılması beklenen “atık önleme” ve “kaynağında ayrıştırma” stratejisiyle tüm ürün yaşam döngüsünü dikkate alan önleme tasarımlarını teşvik eder. Bu yeni tasarımlar, azalan malzeme kullanımı, geri dönüştürülmüş- geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımı, daha çevreci malzeme kullanımı, daha uzun ürün ömürlü malzeme kullanımı üzerine çalışma gösterecektir.

Konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için uzman@sifiratik.co mail adresi aracılığı ile bize ulaşabilirsiniz.

Kaynakça:

  1. Maggie Clarke, Planning for Zero Waste, 2013 NYSAR3 Conference Cooperstown, NY
  2. The Case for Zero Waste

Benzer Yazılarımız İçin:

  1. Sıfır Atık Nedir?
  2. Sıfır Atık Projesi Kapsamında Neden Danışmanlığa İhtiyaç Vardır?
  3. Devlet Dairelerinde Sıfır Atık Projesi Nasıl Uygulanmalıdır?

 

1 yorum
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bunları da Beğenebilirsiniz