Kalkınma Ajası Bilgilendirme Evreka

PROJE / FAALİYET TANIMI

‘‘Kalkınma Ajansları, bölgesel kalkınmanın geliştirilmesi, katılımcılığın ve bölgedeki toplumsal kapasitenin arttırılması amacı ile kurulan, yerel dinamikleri harekete geçirip yerel otorite ile merkezi yönetim arasındaki iş birliğini artırmayı sağlayacak birimlerdir.’’

Ankara Kalkınma Ajansı’nın temel amacı; kamu kesimi, özel kesim, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası/bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktadır.

‘‘Ajanslar, bölgeler esas alınarak Cumhurbaşkanı kararı ile kurulur. Ajans merkezinin bulunacağı il, Cumhurbaşkanı kararında belirtilir. Ajanslar, tüzel kişiliği haiz ve bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir. Ajansların ulusal düzeyde koordinasyonundan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumludur.’’

 

FAALİYETLERİMİZ

  • Sıfır atık konusunda bilinçlendirme ve bilgilendirmeye yönelik içeriklerin yayınlandığı sıfıratik.co web sayfasının tasarım trendlerine uygun olarak geliştirilerek güncellenmesi 
  • Çocuk ve gençler başta olmak üzere vatandaşların yaşamlarında sıfır atık felsefesini uygulayabilmesine yardımcı olacak pratik ve teorik eğitim içeriklerinin oluşturulması 
  • Eğitim içeriklerinin hızlı ve etkin bir şekilde hedef kitleye ulaşabilmesi için online eğitim platformunun kurulması 
  • Vatandaşların atık ve geri dönüşüm toplama süreçlerine etkin katılımını sağlayan Temizkent uygulamasına yeni fonksiyonlar geliştirilmesi ile güncellenmesi 
  • Ankara da bulunan 18 üniversitede kampüs lideri programının oluşturulması ve kampüs liderlerine sıfır atık eğitimlerinin verilmesi 
  • Evreka'nın sosyal fayda oluşturan faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin oluşturulması.

Basın Bülteni T.C. Ankara Kalkınma Ajansının Desteklediği ‘‘Sıfır Atık İçerik ve Eğitim Platformu ile Temizkent Mobil Uygulamasının Geliştirilmesi’’ projesi / faaliyet kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk < yazarı/destek yararlanıcısı/alt yüklenicisi> ne aittir ve T.C. Ankara Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmaz. ( Ajans logosu sol üst köşede, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı logosu sağ üst köşede)