Sıfır Atık Projesi Kapsamında Neden Danışmanlığa İhtiyaç Vardır ?

okullarda sıfır atık

Sıfır Atık Stratejisi dünyada giderek yaygınlaşmakta ve uygulanmaya başlanmaktadır. Bu artan farkındalık ile beraber ülkemizde de önemli adımlar atılmaya başlandı. Bu doğrultuda atılan en kritik adımlardan bir tanesi ise 2017 yılı içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çıkardığı kararla başlayan sıfır atık projesi. Bu proje kapsamında hedeflenen amaç ise pilot bölge olarak seçilen Ankara’daki tüm belediyeleri ve kamu binalarını sıfır atık hale getirmek.

Yapılan araştırmaya göre San Francisco, Adaleine, Stockholm ve Vancouver [1] gibi büyük şehirlerde hali hazırda yürütülen çalışmalar doğrultusunda hükümetlerin ve yerel belediyelerin aldıkları kararlar sayesinde atık miktarında azalma görülmesi, maliyetlerin düşmesi ve şehirlerin daha temiz ve sürdürülebilir hale gelmeye başlaması araştırmanın önemli sonuçları arasında. Ayrıca bu şehirlerde yaklaşık %52 oranında geri dönüşüm oranı sağlanmış ve %28 oranında açığa çıkan organik atıklardan gübre elde edilmiştir. Atık bertaraf maliyetlerinin azalması ve atıkların kaynak olarak kullanılması da bu ortaya çıkan bulguların ekonomik olarak sağladıkları faydaları göstermekte. Bu bilgiler ışığında ise 2023 hedefi olarak ülkemiz de sıfır atık stratejisinin temelleri olan atık azaltma ve geri dönüşüm üzerinde çalışmalar yapmaya başlamıştır.

Kapsam doğrultusunda kamu kuruluşları, belediyeler, sağlık kuruluşları, terminaller, eğitim kurumları, askeri tesisler ve AVM gibi eğlence merkezlerinin sıfır atık olması hedefleniyor. Ankara’dan başlayacak olan plan 2023 yılı itibari ile tüm Türkiye genelinde uygulanmaya başlayacak. Projenin amacı ise mekanlarda ortaya çıkan atığı azaltmak ve ortaya çıkan atığın alanda ayrıştırmasını sağlamaktır.

Bakanlığın bu doğrultuda hazırladığı yönerge ile sıfır atık olma doğrultusunda ilerlemek isteyen kuruluşlara bilgilendirme ve eğitim kitapçığı hazırlamış ve hangi yol haritalarını izlemeleri gerektiğini anlatmıştır [2]. Ayrıca belediyeler ve kamu kuruluşları için maddi destek paketleri düzenlemeye ve teknik ekipmanların teminatı ile ilgili çalışmalar da yapmaya başlamışlardır.

Süreç içerisinde karşılaşılabilecek en büyük zorluklardan bir tanesi, söz konusu projenin ilk kez uygulamaya konulacak olması sebebiyle taslak olarak kullanılabilecek, ülkemize ait örnek bir sıfır atık projesi bulunmamasıdır. İlerleyen dönemde ülkemiz için örnek teşkil edecek olan uygulamacı kurum ve kuruluşlar, bilgilendirme ve eğitim kitapçıklarının yanısıra nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda yönlendirmelere ihtiyaç duyabilirler. Aksi takdirde Sıfır Atık Stratejisi’nin uygulamaya konulması gibi geniş kapsamlı projeler hayata geçirilirken maliyetlerin artması, proje etkililiğinin hedeflenen seviyenin altında kalması ve/veya proje sürecinin uzaması gibi senaryolarla karşılaşılabilir. Bu da projenin maliyetli olmasına ve zaman alan bir hal almasına sebep olabilir.

İlgili işletme ve kamu kuruluşları projenin uygulama süreci sırasında çıkabilecek olası problemlerden dolayı sıfır atık projesini uygulamaya koymayabiliyor ve proje sayesinde azalacak olan maliyetler ve artacak olan verimlilik bu nedenlerden ötürü gözlenemeyebilir.

Evreka olarak hali hazırda ülkemizdeki ve yurt dışındaki belediyelere ve firmalara akıllı atık toplama sistemlerimizle daha kolay ve hızlı bir atık toplama hizmeti sunuyoruz. Sunduğumuz çözümler ile atık toplama sürecini iyileştiriyoruz ve bunun yanısıra ortaya çıkan maliyetleri azaltıyor ve sürecin verimliliği arttırıyoruz.

Sıfır Atık by Evreka olarak ise hedefimiz hem insanlar arasında sıfır atık farkındalığını sıfır atık etkinlikleri ve blog yazılarımız ile arttırmak hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlattığı uygulama ile kamu kuruluşları, belediyeler, sağlık kuruluşları, terminaller, eğitim kurumları, askeri tesisler ve AVM’ler başta olmak üzere diğer firma ve işletmelere proje süreci içerisinde ve sonrasında destek olmak. Bu doğrultuda ise amacımız:

  • Sıfır atık doğrultusunda uçtan uca çözüm önererek
  • Gerekli teknik ekipmanları sağlamak
  • Proje ile ilgili alan ve etüt çalışmaları yapmak
  • Bireysel eğitim setleri ve çalışanlara verilen kurslar ile eğitim desteği oluşturmak
  • Danışmanlık hizmeti sağlamaktır

Sıfır atık stratejisi ile kaynaklarımızı daha etkin bir şekilde kullanabilir, ortaya çıkabilecek maliyetleri azaltabilir, atık yönetim sürecini iyileştirebilir ve verimliliğini arttırabiliriz. Ayrıca sıfır atık ile daha temiz ve sürdürülebilir bir çevre oluşturabiliriz. Eğer siz de bu doğrultuda danışmanlık desteği almak ve konu hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz uzman@sifiratik.co mail adresi aracılığı ile bize ulaşabilirsiniz.


[1] Zaman, A. U., & Lehmann, S. (2013). The zero waste index: A performance measurement                  tool for waste management systems in a ‘zero waste city’. Journal of Cleaner                              Production,50, 123-132. doi:10.1016/j.jclepro.2012.11.041

[2] M. (n.d.). Near Zero Waste Guide for Administrative and Commercial Buildings. Retrieved                    from http://webdosya.csb.gov.tr/db/bartin/menu/sifir-atik                                                                uygulamarehberi_20180424090214.pdf

 

6 yorum
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bunları da Beğenebilirsiniz