Çevre Kirliliği Nedir?

çevre kirliliği

Sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamak insanın en temel haklarından biridir. Ne yazık ki, artan nüfus artışı, doğal kaynakların kötü kullanılması, plansız endüstrileşme gibi etkenler çevre kirliliğine sebep olmakta ve insanoğlu en temel hakkından mahrum kalmaktadır. Yalnız insanoğlunu değil dünya üzerindeki tüm canlıların yaşamını tehlikeye sokan çevre kirliliği nedir?

çevre kirliliği

Çevre dünya üzerinden yaşamlarını sürdüren canlıların hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır. Çevre bize geçmişten kalan bir miras değil, korunması ve gelecek nesillere de bırakılması gereken en değerli emanettir. Çevre kirliliği, dünya üzerinde yaşayan canlı ve cansız varlıkları olumsuz yönde etkileyen, onların üzerinden yapısal bozulmalar meydana getiren olayları kapsar. Bu varlıkların etkileşim içerisinde olduğu hava, su ve toprağa niteliklerini bozan yabancı maddelerin karışması da çevre kirliliğine sebep olmaktadır.

çevre kirliliği

İnsanların tarım ve sanayi çalışmaları başladığından beri çevreye etkileri olmuştur, fakat çevre kirliliğine bağlı sorunlar en çok sanayileşme ile ortaya çıkmıştır. Çevre kirliliği sadece belli türdeki hayvan ve bitkileri değil tüm canlı yaşamını tehlikeye düşürmüştür. Başlarda çevrenin korunması konusunun üzerinde bilinçli olarak durulmamış ve sürekli ‘gelişme’ ye dayalı politikalar izlenmiştir. II. Dünya Savaşı’nı izleyen ve ekonominin canlandığı yıllarda çevre sorunlarına duyulan ilgi artmıştır. 1960-1970 yıllarında ise çevre kirliliği sorunlarına politikada yer verilmeye başlanmıştır. Sanayileşmiş birçok gelişmiş ülke çevre kirliliğini azaltmaya yönelik çalışmalar yapmıştır, fakat tutarlı bir çalışmaları olmamıştır.

çevre kirliliği

Çevre kirliliği yüzünden 17. yy’dan bu yana en az 112 memeli hayvan ve 94 kuş türünün soyu tükenmiştir. Çevre kirliliğinin azalmaması durumunda birçok hayvan türü de soylarının tükenmesi tehlikesiyle karşı karşıyadır. İnsanların fiziksel ve psikolojik durumunu da olumsuz yönde etkileyen çevre kirliliğinin önüne geçilememesi durumunda, insanlığın yok olması da kaçınılmaz olacaktır.

çevre kirliliği

 

Kaynakça:

  1. Ankara Büyükşehir Belediyesi – Çevre Bilgisi
  2. Çevre Sorunlarının Ortaya Çıkış Süreci, Çevre Yönetiminin Temelleri ve Ekonomik Etkileri

Benzer Yazılarımız İçin:

  1. Sıfır Atık Nedir
  2. Çevre kirliliği AIDS, Tüberküloz ve Sıtma’dan 3 kat daha ölümcül

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bunları da Beğenebilirsiniz