Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Çeşitleri Nelerdir?

Hidrojen enerjisi, doğada bileşikler halinde bulunan hidrojen gazının işlenmesi ve dönüştürülmesi ile oluşan enerji kaynağıdır. Doğal enerji kaynağı olmamasına rağmen, sürdürülebilir ve alternatif enerji kaynakları arasında yer alır. Karbon içermediği için fosil atıkların işlenmesinde oluşan zararlı gaz salınımı gibi bir tehlike oluşturmaz. Petrol yakıtlarına göreceli olarak 1,33 kat daha verimlidir. Temiz enerji kaynakları arasında çok önemli bir yere sahiptir. Gelecekte hidrojen ile çalışan otomobiller için yakıt olma niteliğindedir.

Yenilenebilir enerji kaynakları ve çeşitleri nelerdir? Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı hem çevre hem de ülke ekonomisi açısından önemli bir yere sahiptir. Bugün dünya üzerinde tüketilen enerjinin yalnızca yüzde %20’si yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını arttırmak amacıyla tüm dünya ülkeleri tarafından girişimlerde bulunuluyor. Peki hangi kaynaklar yenilenebilir enerji kaynaklarına örnek verilebilir?

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Çeşitleri Nedir?

Artan nüfus ve sanayileşme yüzünden ihtiyaç duyulan enerji ihtiyacı günden güne artmaktadır. Gelecek nesillerinde enerji ihtiyacını karşılayabilmek ve temiz bir çevre bırakabilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artması gereklidir. Yenilenebilir enerji kaynakları doğaya zarar vermeden ve kaynakların sürekli kendini yenileyebildiği enerji kaynaklarıdır. Güneş, rüzgar, hidrolik, biyokütle, hidrojen, jeotermal, dalga, gelgit enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarına örnek olarak verilebilir.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Çeşitleri Nelerdir?

Güneş Enerjisi

Güneş enerjisinin güneş panelleri yardımıyla ısı ve elektriğe dönüştürülmesi sonucu doğaya hiçbir zararı olmadan oluşur. Gölgelenme durumlarında çok fazla enerji kayıpları olsa da en yaygın kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarındandır.

Rüzgar Enerjisi

Dünya üzerine düşen Güneş ışınlarının değişmesiyle basınç farklılıkları oluşur. Oluşan basınç farklılıklarına ve eksenin dönüşüne bağlı olarak rüzgarlar elde edilir. Rüzgarın fazla olduğu yerlerde kullanılan rüzgar türbinleri sayesinde rüzgardan doğaya dost enerji elde edilir. Rüzgar enerjisi de en yaygın kullanılan yenilenebilir enerji türlerindendir.

Hidrolik Enerjisi

Suyun akış  ve düşüş seviyesinden yararlanılarak elde edilen yenilenebilir enerji kaynaklarındandır. Diğer bir ifadeyle su enerjisinden elektrik enerjisi elde edilen yenilenebilir enerji kaynaklarındandır. Hidroelektrik enerjisi olarak da adlandırılmaktadır. Engebeli araziler ve sulak bölgelerde olan ülkeler hidrolik enerjisi kullanımı için daha elverişlidir.

Jeotermal Enerjisi

Yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş olan ısının oluşturduğu içerisinde çeşitli kimyasalları da barındıran su buharı, su ve gazların direk ya da dolaylı olarak kullanımıyla elde edilen enerji türüdür. Turizm sektörü için de önemli olan bu yenilenebilir enerji kaynakları, temiz enerji kaynaklarındandır.

Biyokütle Enerjisi

Her çeşit organik atık, bitki, yosun ve alglerden elde edilen yenilenebilir enerji kaynaklarındandır. Aynı zamanda bitki ve hayvan atıklarının yakılması ile elde edilir.

Hidrojen Enerjisi

Doğada bileşikler halinde bulunan hidrojen gazının işlenmesi ve dönüştürülmesi ile oluşan yenilenebilir enerji kaynağıdır. Doğal enerji kaynağı olmamasına rağmen, sürdürülebilir ve alternatif enerji kaynakları arasında yer alır.

Dalga Enerjisi

Denizlerde oluşan dalgalanmalardan ve dalgalanma sonucu oluşan basınç farklılıklarından meydana gelen yenilenebilir enerji kaynaklarındandır. Dalga enerjisi, dalga jeneratörleri yardımıyla elde edilir. Dalga enerjisi, dünyada en az kullanılan yenilebilir enerji kaynaklarındandır.

Kaynakça:

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Benzer Yazılarımız İçin:

AB’nin yeni hedefi %32 oranında yenilenebilir enerji üretmek

Portekiz’de Yenilenebilir Enerji, Üretimi Aşarak Rekor Kırdı

Tamamen Güneş Enerjisi Kullanan Okul: Hampshire Koleji

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bunları da Beğenebilirsiniz